top of page
Drawing Face
Female Students
Girl Drawing
Girl in Classroom
Teens & Library
Teacher and Student
Parent and Child
Teenage Group
Chalkboard Drawings

A face din sănătatea mentală și starea de bine o prioritate globală la nivelul școlilor

Blond Student
Despre PROMEHS

Sănătatea mentală este definită ca o stare de bine în care fiecare individ ăși împlinește potențialul, face față stresului normal al vieții, muncește productiv și este capabil să –și aducă contribuția la propria comunitate (OMS, 2014). Problemele de sănătate mentală în rândul copiilor au crescut în ultima perioadă. Aproximativ 20% din populația școlară trăiește dificultăți de sănătate mentală. Depresia este considerată ca fiind cea mai importantă problemă de sănătate la nivel global cu care se confruntă adolescenții, suicidul fiind a treia cauza a morții la vârsta adolescenței. (OMS, 2015). Jumătate dintre problemele de sănătate mentală își au debutul înainte de vârsta de 14 ani. Acest aspect subliniază necesitatea unei inetrvenții timpurii, prin care școala să furnizeze o oportunitate unică pentru promovarea sănătății mentale în rândul elevilor, de la vîrstele cele mai mici și în perioadele vulnerabile din timpul dezvoltării lor. Școlile reprezintă o instituție ideală în care se poate promova sănătatea mentală pentru copii și tineri,oferind oportunitatea de a se adresa unei categorii largi de elevi în timpul anilor lor de dezvoltare cognitivă, emoțională și comportamnetală (Weare, 2000).

Deși în ultimii ani s-au derulat numeroase initiative pentru reducerea problemelor de sănătate mentală la nivelul școlii, o trecre în revistă a politicilor naționale actuale din multe țări UE arată o lipsă de prioritizare a stării de bine în școli ca și o lipsă de programe integrate bazate pe dovezi care să promoveze sănătatea mentală în școli (UE, 2016).

Girl Drawing
Scopuri

Principalele scopuri ale proiectului PROMEHS sunt:

  • să furnizeze un cadru sistematic pentru dezvolatrea și implementarea în școală a unui curriculum universal privind sănătatea mentală, validat, bazat pe dovezi și oferirea de training pentru personalul școlar;

  • creșetrea nivelului de sănătate mentală la elevi și profesori;

  • să împărtășească cele mai bune practici și recomandări privind promovarea sănătății mentale pentru personalul școlii, părinți, creatori de politici și reprezentanți ai instituțiilor comunității;

  • să inetgreze PROMEHS în politicile naționale educaționale și de sănătate;

  • să promoveze inovația în politicile educaționale în colaborare cu autoritățile publice naționale și internaționale;

  • să dezvolte un curriculum bazat pe dovezi pentru a promova sănătatea mentală pozitivă în școală.

Curriculum-ul va urmări creșetrea stării d ebine sociale și emoțioale a elevilor, optimizarea atitudinilor față de sine, alții și învățare, precum și reducaerea problemelor de conduită, agresivitate, stres emoțional și anxietate.

PROMEHS va oferi training de înaltă calitate pentru școli și personalul școlar, care reprezintă unul dintre factorii cu celmai mare impact și grad de eficiență în promovarea sănătății mentale în școală.

Rezultatele vor servi drept fundamentare pentru politicile naționale educaționale ale Statelor Membre în ce privește promovarea sănătățiii mentale în școală.

Analyzing the data
Design-ul cercetării

PROMEHS va fi implementat de către șase tări europene partenere (Italia, Croația, Grecia, Letonia, Portugalia, România) folosind metodologia studiului de tip training. Va fi folosit un design experimental. Studiul include o colecție de date longitudinale din perioada pre și post test a implementării și comparația dintre grupul experimental (care primește intervenția între pre și post test) și cel de control. Impactul curriculum-ului PROMEHS (variabila independentă) asupra sănătății mentale a elevilor și profesorilor va fi evaluat prin compararea rezultatelor grupului în timp (pre și post test) și între grupuri (experimental vs grup de control).

Sharing Student
Curriculum -ul

Curriculum –ul va fi implementat de către profesori formați și va include o serie de activități pentru elevi pentru a întări abilitățile lor personale și interpersonale cum ar fi conștientizarea sinelui, managementul sinelui, conștientizare socială, abilități de relaționare și luare a deciziilor reponsabil, și pentru a redcue problemele de comportament. Va fi adecvat vârstelor cărora se adresează, incluzând activități pentru grădiniță, școli primare, gimnaziale și liceu.

bottom of page